Wednesday, May 18, 2011

Ο καιροσκοπισμός του ΑΣΕΠ

Έχουμε πολλές φορές τονίσει την αναξιοπιστία του ΑΣΕΠ και τις ύποπτες μεθοδεύσεις πίσω από αυτό, καθώς κάθε κυβέρνηση φαίνεται απρόθυμη να διορίσει τους επιτυχόντες ενός "αδιάβλητου" διαγωνισμού που αποφασίστηκε και εκτελέστηκε από μία άλλη κυβέρνηση. Το παρακάτω έρχεται να επιβεβαιώσει για μία ακόμη φορά το γεγονός αυτό:


"Παραβίαση της αρχής της ισότητας των διοριστέων της προκήρυξης 8Κ/2008 του ΑΣΕΠ, Η Διοικούσα Επιτροπή των εναγόντων

27/02/2011 - 15:42

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η δημοσίευση του παρόντος δελτίου τύπου προέκυψε από την ανάγκη μας να αντιδράσουμε στην κατάφωρη αδικία που συντελείται εις βάρος μας και να εκφράσουμε τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν σε εμάς αλλά και σε κάθε Έλληνα πολίτη αυτής της χώρας που διεκδικεί δικαιοσύνη, αξιοκρατία και ίση μεταχείριση από το κράτος.

Το σκάνδαλο στην ιστορία των προσλήψεων έχει ως εξής:Συμμετείχαμε μαζί με χιλιάδες υποψηφίους στην προκήρυξη 8Κ/2008 για να διαγωνισθούμε μεταξύ άλλων για 889 θέσεις (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) στο ΙΚΑ.Απο την κατάθεση της αίτησής μας πέρασαν 2 χρόνια.Οι αιτήσεις μας αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα προσόντα που ζητούσε το ΑΣΕΠ και απαιτούσε ο ίδιος ο φορέας.Οι θέσεις αφορούσαν διάφορες κατηγορίες (πολύτεκνοι,ΑΜΕΑ, χωρίς εμπειρία,με εξειδικευμένη εμπειρία,με γενική διοικητική εμπειρία εντοπιότητα παραμεθωρίων κλπ) και η αξιολόγηση ήταν αντίστοιχη.Κριθήκαμε διοριστέοι απο το ΑΣΕΠ,καταχωρήθηκε το όνομά μας σε ΦΕΚ διορισμού και πραγματοποιήθηκε ο διορισμός μόνο της κατηγορίας ΤΕ.Οι κατηγορίες ΠΕ και ΔΕ προσδοκούσαμε το διορισμό μας στο χρόνο που θα καθόριζε η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Ν.3833/2010 που ψήφισε η κυβέρνηση με την γνωστή σε όλους αναλογία 1:5 (1 πρόσληψη κάθε 5 αποχωρήσεις).

Αιφνιδίως την 17/12/2010 ψηφίζεται αδικαιολόγητη νομοθετική ρύθμιση στον Ν.3899 άρθρ.12 που εξαιρεί απο τον Ν.3833/2010 που ισχύει για όλους τους Έλληνες, τους επιτυχόντες της μεταγενέστερης προκήρυξης 9Κ/2008 που προορίζονταν για την Αγροτική Τράπεζα και τους διορίζει στο ΙΚΑ ΑΜΕΣΑ.

Τα αναπάντητα ερωτήματα μας είναι:

1)Πώς είναι δυνατόν, επιτυχόντες και επιλαχόντες από διαγωνισμό τράπεζας δηλ.ανώνυμης εταιρείας ιδιωτικού δικαίου να διορίζονται στο δημόσιο;

2)Πώς είναι δυνατόν να τοποθετούνται στις θέσεις που προκηρύχθηκαν, επιτυχόντες άλλης προκήρυξης που τα μόρια τους είναι πολύ λιγότερα απο τα μόρια που απαιτούνταν για διορισμό στην προκήρυξη 8Κ/2008;

Αναρωτιόμαστε, μετά από απάντηση που λάβαμε απο το ΑΣΕΠ ότι το θέμα μας είναι ζήτημα που ανήκει στην πολιτική της κυβέρνησης , αν το ΑΣΕΠ έχει τελικά την αρμοδιότητα να επιλέγει αξιοκρατικά τους διοριστέους. Διότι στη δική μας περίπτωση η αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ εξαντλήθηκε με την αποστολή των σχετικών ΦΕΚ διοριστέων και μετά αποφάσισε η κυβέρνηση ποιούς θα διορίσει και σε ποιές θέσεις.

3)Και οι δυο προκηρύξεις είχαν οριστικά αποτελέσματα το έτος 2010 και όπως όριζε ο Ν.3833/2010 έπρεπε να διορισθούμε όλοι έως 31-12-2013.
Ποιά άραγε ήταν η επιτακτική ανάγκη που επέβαλε ρύθμιση και ψήφιση νόμου προκειμένου να διορισθούν άμεσα οι επιτυχόντες της 9Κ/2008;
4)Γιατί το ΙΚΑ αφού έχει αποδεδειγμένα τεράστιες ανάγκες σε προσωπικό προκειμένου να εξυπηρετεί τους πολίτες δεν απορρόφησε άμεσα προσωπικό από την προκήρυξη 8Κ/2008 το οποίο είχε και εξειδικευμένη εμπειρία όπως ο ίδιος ο φορέας είχε απαιτήσει;

Εφόσον το ΙΚΑ καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες του, άμεσα από άλλη προκήρυξη και δεδομένης της αναλογίας 1:5 θα επηρεαστεί ο χρόνος και το ποσοστό απορρόφησης των διοριστέων της 8Κ/2008 οι οποίοι έχουν και εμπειρία σε ασφαλιστικά ταμεία;

Η πρωτοφανής και απρόσμενη αυτή εξέλιξη μας αφήνει μετέωρους, παραβιάζει τις αρχές της δικαιοσύνης και της ισονομίας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Η κυβέρνηση έχει την θέληση και την δύναμη να αποκαταστήσει την κραυγαλαία αυτή αδικία μεριμνώντας για την προτεραιότητα μας στον διορισμό του ΙΚΑ ή θα συνεχίσει να πραγματοποιεί τις προσλήψεις των υπολοίπων προκηρύξεων με το νέο τρόπο προσλήψεων (προκηρύξεις στον ιδιωτικό τομέα και με ρύθμιση διορισμός στο δημόσιο με αποφάσεις της ίδιας της κυβέρνησης) όπως έκανε και στη δική μας προκήρυξη;
Θα μπορέσει η κυβέρνηση να επαναφέρει την κλονισμένη αξιοπιστία μας αποδίδοντας στο ΑΣΕΠ το κύρος που του αρμόζει;

Ευχή όλων να ζούμε σε ένα κράτος δικαίου που θα μεριμνά για την εξασφάλιση των συνταγματικών μας δικαιωμάτων μιάς και βρισκόμαστε στην χώρα που γέννησε την δημοκρατία.

Ελπίζουμε να έχουμε την συμπαράσταση όσων διαβάσουν αυτό το δελτίο τύπου και παρακαλούμε για την προβολή του θέματος προκειμένου να επιτευχθεί η δίκαιη διευθέτηση του θέματος."


Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια πως η κυβέρνηση φρόντισε επιλεκτικά να αποκαταστήσει μόνο τους ΤΕ από όλους τους επιτυχόντες του "αξιόπιστου" διαγωνισμού του ΑΣΕΠ...