Saturday, March 26, 2011

Ο μύθος της αξιοκρατίας στην επιλογή διευθυντών

Ενώ η Διαμαντουέτα συνεχίζει να προτάσσει το επιχείρημα της αξιοκρατίας, ας δούμε πως εφαρμόζεται αυτό στην πράξη, για παράδειγμα στις τελευταίες επιλογές διευθυντών που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι.

Όπως συμβαίνει και με όλες τις διαδικασίες επιλογής στην εκπαίδευση, έτσι και η επιλογή διευθυντών καλύπτεται από ένα πέπλο σοβαροφάνειας που προσπαθεί να καλύψει τις πραγματικές παρασκηνιακές διεργασίες.

Βλέπουμε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του να απαγορεύει τα βοηθήματα(!) που μπορεί κάποιοι να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης:

"Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των υποψηφίων για την παρουσίαση του θέματος-μελέτη περίπτωσης καθώς και σε όλης της διάρκειας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται η χρήση Η/Υ και κινητών τηλεφώνων όπως και οποιουδήποτε έντυπου υλικού."


Την ίδια ώρα, η πραγματική διαδικασία επιλογής έχει προ πολλού ολοκληρωθεί, με τη γνωστή μέθοδο της εφεύρεσης κωλυμάτων:

"Πρόσφατα έγινε προκήρυξη από τη ΓΓΔΒΜ για Διευθυντές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες έστειλα την αίτησή μου και τα απαραίτητα συνοδευτικά για να πάρω μέρος στη διαδικασία κρίσης Διευθυντή στο ΣΔΕ του Βόλου. Όταν όμως ανακοινώθηκε ο χρόνος διεξαγωγής της συνέντευξης με απορία είδα πως το όνομά μου έλειπε από την κατάσταση υποψηφίων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τη ΓΓΔΒΜ άκουσα με μεγάλη μου έκπληξη πως αποκλείστηκα από τη διαδικασία γιατί δεν είχα στείλει το ΦΕΚ διορισμού μου. Ξαναμελετώντας την προκήρυξη είδα πως έγραφε:

"Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχία,μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, Η/Υ), βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, σεμιναρίων, κ.λ.π."

Εγώ, τουλάχιστον, δεν αντιλήφθηκα να είναι προαπαιτούμενο το ΦΕΚ διορισμού, καθώς δεν αναφέρεται στην πρόσκληση. Βεβαίως υποθέτω πως θα μπορούσα να ειδοποιηθώ και να το στείλω, αν και ο εργασιακός μου φορέας είναι το ίδιο Υπουργείο και κατά συνέπεια ο υπηρεσιακός μου φάκελος βρίσκεται εκεί. Έστω και αν ακόμα αυτό ήταν μια επιπλέον διαδικασία για την Επιτροπή και δεν προβλεπόταν, προβλέπεται όμως στην ίδια Ανακοίνωση το εξής:

"Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δε λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση".

Η απορία μου είναι γιατί αποκλείστηκα από τη συνέντευξη, ενώ κάλλιστα θα ήταν λογικό απλώς να μου αφαιρεθούν τα μόρια της προϋπηρεσίας;

Επίσης στην ανακοίνωση που αφορά τη διεξαγωγή της συνέντευξης αναγράφεται:

"Όσοι κατέθεσαν δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι απόλυτα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης καλούνται να τα τακτοποιήσουν κατά τη διαδικασία της συνέντευξης (π.χ. μη πιστοποίηση του βαθμού Α΄ κ.λ.π.)"

Μετά από όλα αυτά μου είναι αδύνατον να αντιληφθώ γιατί τελικά αποκλείστηκα από τη διαδικασία της συνέντευξης. Δεν πλάθω σενάρια ούτε βλέπω να εξυφαίνονται γύρω μου συνωμοσίες, ωστόσο θα ήμουν ευτυχής, αν η ΓΓΔΒΜ μου έδινε μια περισσότερο πειστική απάντηση (όπως τους το ζήτησα)."


Ο αποκλεισμός των ανεπιθύμητων μέσω των δήθεν παραλείψεων "βασικών δικαιολογητικών" δεν αποτελεί καινούρια μέθοδο. Είναι όμως διπλά προσβλητικό προς τους υποψήφιους να μπαίνουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων όταν ακόμα και αυτό το στοιχειώδες δικαίωμα απορρίπτεται με τέτοια προσχήματα.