Monday, June 20, 2011

Οι καθηγητοπατέρες των ΙΕΚ: ΣΕΑΕ

Αν οι συνδικαλιστάδες του ΕΔΙΕΚ καταδικάζονται και αποδοκιμάζονται από αυτούς του ΣΕΑΕ ως συστημικοί, οι υποτίθεται εκπρόσωποι της ανέντακτης αριστερής νομεκλατούρας συνδικαλιστάδες του ΣΕΑΕ δείχνουν πως δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους αντίζηλούς τους του ΕΔΙΕΚ.

Με μία πρωτοφανή για την ορθότητά της απόφαση, το ΙΔΕΚΕ αποφάσισε να μη μπορεί κάποιος να εργάζεται ταυτόχρονα σε διαφορετικές δομές του ΙΔΕΚΕ. Η ορθότητα της απόφασης αυτής έγκειται στο ότι είναι αδιανόητο σε εποχές οικονομικής κρίσης κάποιοι να μοιράζονται τις υπάρχουσες ωρομισθίες, αναδεικνυόμενοι σε ιδιότυπους προνομιούχους.

Αν το ΙΔΕΚΕ αποφάσιζε επίσης να μη μπορεί κάποιος με σταθερή σχέση εργασίας να εργάζεται ταυτόχρονα και ως ωρομίσθιος, θα πετύχαινε ένα ακόμα θετικό βήμα που θα το απομάκρυνε από τη βεβαρημένη ιστορία του.

Κι όμως, αυτή η ορθή απόφαση του ΙΔΕΚΕ δε βρίσκει καθόλου σύμφωνους τους καθηγητοπατέρες του ΣΕΑΕ, για λόγους που μπορεί ο καθένας να φανταστεί:

"Θεωρούμε απαράδεκτη και χωρίς καμία λογική την απόφαση του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. να μην επιτρέπει σε ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α, και μόνο για αυτούς, να εργάζονται ταυτόχρονα σε δυο διαφορετικές δομές ή να αναλάβουν 2 τμήματα.

...Η απόφαση αυτή επιβάλλει το καθεστώς της μερικής και ελαστικής απασχόλησης, γεγονός που υποβαθμίζει ξεκάθαρα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, τέτοιου είδους διατάξεις στρέφονται κατά των ίσων δικαιωμάτων πρόσβασης στην εργασία και έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από τον ’ρειο Πάγο."


Ιδιότυπη η αντίληψη περί ισότητας των συνδικαλιστάδων του ΣΕΑΕ, οι οποίοι επίσης διαμαρτύρονται για τα κριτήρια πρόσληψης:

"Θεωρούμε μείζονος σημασίας το ζήτημα των κριτηρίων με βάση τα οποία θα προσληφθούν οι εκπαιδευτικοί την επομένη εκπαιδευτική περίοδο. Ζητούμε την πλήρη διαφάνεια και για αυτό το λόγο θα υποβάλουμε και τις θέσεις μας σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών και την μοριοδότηση των προσόντων. Κάθε χρόνο, για έναν ανεξήγητο λόγο αλλάζουν τα κριτήρια πρόσληψης."


Τα κριτήρια πρόσληψης παραμένουν κάθε χρόνο ίδια, και ουσιαστικά συνοψίζονται στο πόσο στενή σχέση έχει κάποιος με εκπαιδευτικούς ή πολιτικούς παράγοντες. Είναι ιδιαίτερα περίεργο το πως τα μέλη του ΣΕΑΕ δείχνουν να αγνοούν αυτή την πραγματικότητα, η οποία άλλωστε επέτρεπε τόσα χρόνια σε κάποιους να μοιράζονται μεταξύ τους όλες τις διαθέσιμες ωρομισθίες. Για τα κριτήρια που προτείνει το ΣΕΑΕ, υποτίθεται υπερασπιζόμενο τη διαφάνεια, μας ενημερώνει άλλη ανακοίνωσή του:

"Με στόχο να γίνει ένα πρώτο βήμα ώστε να υπάρχει διαφάνεια κατά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών στα δημόσια ΙΕΚ, προτείνουμε:

α) Τη δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας που θα υπάγεται στο Υπ. Παιδείας σε κάθε νoμό που υπάρχουν ΙΕΚ. Στην υπηρεσία αυτή θα γίνεται η κατάθεση και η επεξεργασία των δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου.

β) Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον δυο μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων ώστε να υπάρχει και ένα εύλογο περιθώριο ενστάσεων.

γ) Κάθε υποψήφιος κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τα μαθήματα που ενδιαφέρεται και μπορεί με βάση την πιστοποίηση να διδάξει, θα καταθέτει και δήλωση των περιοχών � ΙΕΚ που επιθυμεί να προσληφθεί.

δ) Η υπηρεσία μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών θα δημοσιοποιεί πίνακες που θα φαίνεται η μοριοδότηση του κάθε υποψήφιου. "


Με άλλα λόγια, η πρόταση του ΣΕΑΕ για διαφάνεια είναι οι υποψήφιοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους σε μία κεντρική υπηρεσία αντί για κάθε ΙΕΚ χωριστά, ώστε και οι αντίστοιχες ζυμώσεις να γίνονται σε κεντρικό επίπεδο. Η υποτιθέμενη δημοσιοποίηση της μοριοδότησης υποτίθεται πως ισχύει ήδη εδώ και χρόνια στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, αλλά κατά περίεργο τρόπο κάποιοι εξακολουθούν να βρίσκουν τον τρόπο να ευνοούνται, και μάλιστα με τη σφραγίδα της "διαφανούς διαδικασίας".

Στο πως θα γίνεται η υποτιθέμενη μοριοδότηση μας απαντούν οι φωστήρες του ΣΕΑΕ:

"Κατά την μοριοδότηση των προσόντων προτείνουμε να λαμβάνονται κατά σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω:

α) Διδακτική εμπειρία στα δημόσια ΙΕΚ

β) Διδακτική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

γ) Μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών

δ) Εργασιακή εμπειρία στην περίπτωση πρόσληψης εκπαιδευτή για εργαστήρια που περιέχουν υψηλό κίνδυνο κατά την χρήση, μέσων (π.χ. χρήση οξυγόνου, χημικών ουσιών κ.α.)

ε) Κοινωνικά κριτήρια (ανεργία, οικογενειακά βάρη).

στ) Πτυχία ξένων γλωσσών, χρήσης υπολογιστών σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την μοριοδότηση."


Με άλλα λόγια, όσοι ευνοήθηκαν από το σύμφωνα με το ΣΕΑΕ αδιαφανές μέχρι τώρα πελατειακό καθεστώς προσλήψεων θα έχουν άμεση προτεραιότητα στο να συνεχίσουν να προσλαμβάνονται.

Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί(!) τίτλοι σπουδών σίγουρα βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή στο περιβάλλον των ΙΕΚ, όπως φαίνεται καθαρά στα διάφορα βίντεο που κοσμούν το youtube.

Τα κοινωνικά κριτήρια έρχονται σχεδόν τελευταία για τους κοινωνικά ευαίσθητους αριστερούς του ΣΕΑΕ, ώστε να συνεχίσουν να προσλαμβάνονται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των γειτονικών σχολείων και γιατί όχι και οι συνταξιούχοι.

Όσο για τα πτυχία ξένων γλωσσών και χρήσης υπολογιστών, η μοριοδότησή τους τί νόημα μπορεί να έχει όταν πολλά μαθήματα είναι τελείως άσχετα με τα δύο αυτά αντικείμενα; Εκτός αν στις ξένες γλώσσες περιλαμβάνονται και τα καλιαρντά, για να συνεννοούνται καλύτερα οι καθηγητές με τους σπουδαστές.

Εκτός από καθηγητοπατέρες, οι συνδικαλιστάδες του ΣΕΑΕ είναι και σπουδαστοπατέρες, παίρνοντας μαζί τους στις συναντήσεις με παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας και συνδικαλιστές σπουδαστές. Το αίτημα των συνδικαλιστάδων σπουδαστών για τακτικότερη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης δεν είναι άσχετο με τα οικονομικά αιτήματα των συνδικαλιστάδων του ΣΕΑΕ: Από τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης κάποιοι κερδίζουν μεγάλα ποσά.

Προκειμένου να αρθούν όλες αυτές οι στρεβλώσεις, η μόνη λύση είναι η οριστική κατάργηση των δημοσίων ΙΕΚ, τα οποία έχουν μετατραπεί σε εστίες διαφθοράς και σπατάλης του χρήματος των φορολογουμένων. Δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τόσο στο ζήτημα των προσλήψεων όσο και στο ζήτημα της υποτιθέμενης εκπαίδευσης που οι αφελείς πιστεύουν ότι παρέχεται στα ΙΕΚ.