Saturday, June 25, 2011

ΕΔΕ και διαλεύκανση σκοτεινών υποθέσεων στα Ελληνικά πανεπιστήμια

Η παρακάτω εξιστόρηση δείχνει το μέγεθος της ασυδωσίας που επικρατεί στον πανεπιστημιακό χώρο, και το πως οι διάφορες ΕΔΕ χρησιμοποιούνται είτε για να κουκουλώσουν τα πραγματικά γεγονότα, είτε και για να εκφοβίσουν τους καταγγέλοντες:

"Μια τέτοια περίπτωση «ακαδημαϊκής τρέλας» αποτελεί και η περιπέτειά μας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία ξεκινάει το 2005 και περιλαμβάνει:
1. Δύο (!) άγονες κρίσεις για κατάληψη θέσης συμβασιούχου διδάσκοντος Π.Δ. 407/80 καθώς ο προτιμητέος υποψήφιος δεν είχε πάρει ακόμα το διδακτορικό του δίπλωμα και υπήρξαν ενστάσεις από άλλον υποψήφιο που είχε όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
2. Μία παράνομη επιλογή συμβασιούχου διδάσκοντος Π.Δ. 407/80 (δεν είχε καν τα τυπικά προσόντα) με παράλληλο αποκλεισμό άλλων υποψηφίων, οι οποίοι είχαν και τα τυπικά αλλά και περισσότερα ουσιαστικά προσόντα (ο υποψήφιος που επιλέχθηκε είναι ο προτιμητέος υποψήφιος στον οποίο γίνεται αναφορά στο (1).
3. Ο εν λόγω υποψήφιος πήρε τη θέση χωρίς να έχει το πιστοποιητικό τύπου Α� (δεν είχε πάει στρατό) το οποίο ήταν απαραίτητο τυπικό προσόν. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι εν συνεχεία χρησιμοποίησε το αποκτηθέν ακαδημαϊκό προσόν για να εξαγοράσει μεγάλο μέρος της στρατιωτικής του θητείας (την οποία θα έπρεπε να έχει υπηρετήσει για να μπορεί να υποβάλλει τα χαρτιά του εξ�αρχής) !!!
4. Ένα Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για τις παραπάνω αδιαφανείς διαδικασίες και τη μη συνεργασία του Πανεπιστημίου.
5. Μία Δίκη και μια Δικαστική Απόφαση (45/2009, Πρωτοδικείο Βόλου) βάση της οποίας κρίνεται παράνομη η παραπάνω πρόσληψη
6. Μια παράνομη εκλογή του υποψηφίου που επιλέχθηκε παράνομα στο (2) σε θέση Λέκτορα (άλλος υποψήφιος κατέθεσε υπόμνημα στο οποίο ανέφερε τις τυπικές και ουσιαστικές πλημμέλειες της εισηγητικής έκθεσης).
7. Πολιτική εμπλοκή στην παραπάνω εκλογή, καθώς ο υποψήφιος που εκλέχθηκε προσυπόγραφε στον τοπικό έντυπο τύπο κείμενα υποστήριξης συγκεκριμένης πολιτικής παράταξης ως «Λέκτορας» λίγους μήνες πριν την εκλογή του μαζί με μέλη της εισηγητικής επιτροπής και μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
8. Μήνυση μέλους της ανωτέρω εισηγητικής επιτροπής και Διευθυντή του εργαστηρίου στο οποίο εντάσσεται η εν λόγω θέση ΔΕΠ κατά του υποψηφίου που «τόλμησε» να καταθέσει υπόμνημα. Σημειωτέον, ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος είναι υπάλληλος στο εν λόγω νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο έχει εγκατασταθεί το εργαστήριο. Μάρτυρες κατηγορίας, 2 μέλη ΔΕΠ του ίδιου πολιτικού σχηματισμού�
9. Μήνυση μέλους της ανωτέρω εισηγητικής επιτροπής και Διευθυντή του εργαστηρίου στο οποίο εντάσσεται η εν λόγω θέση ΔΕΠ κατά του υποψηφίου που προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη για τις άγονες προκηρύξεις, και, στη Δικαιοσύνη για την παράνομη πρόσληψη ΠΔ 407/80. Μάρτυρες κατηγορίας, 2 μέλη ΔΕΠ του ίδιου πολιτικού σχηματισμού�
10. Αυτεπάγγελτη παραπομπή του συγκεκριμένου Καθηγητή στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, κατηγορούμενος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στις 8 Απριλίου 2011, μετά από την Δικαστική Απόφαση 45/2009 και όχι μετά από μήνυση κάποιου εκ των υποψηφίων.
11. Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης εναντίον του συγκεκριμένου υποψηφίου για διάπραξη «ακαδημαϊκού παραπτώματος» από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με την συνδρομή υψηλόβαθμου Καθηγητή του Πανεπιστήμου Θεσσαλίας !!! Οι κατηγορίες όμως εξέπεσαν και δεν ασκήθηκε καμμία πειραρχική διώξη κατά του συγκεκριμένου υποψηφίου.
12. Καταγγελίες του συγκεκριμένου υποψηφίου προς το Υπουργείο Παιδείας για τα ανωτέρω διαδραματιζόμενα.
13. Επιτέλους, Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (μετά από συνεχόμενες εντολές από το Υπουργείο Παιδείας) για διερεύνηση των καταγγελόμενων. Η εν λόγω ΕΔΕ είναι ακόμα σε εξέλιξη�

Οι υποψήφιοι που τόλμησαν και διεκδίκησαν θεσμικά το δίκαιό τους δέχθηκαν μια μήνυση και μια ΕΔΕ, με περισσό θράσος, ΑΦΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ!

Τα ανωτέρω ήταν σε γνώση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τόσο σε επίπεδο Πρυτανικής Αρχής όσο και σε επίπεδο Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής καθώς είχαν άμεση εμπλοκή σε κάποιες από τις ανωτέρω καταγγελθείσες διαδικασίες.

Μέχρι σήμερα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν έχει προβεί σε καμμία πειθαρχική δίωξη κατά του συγκεκριμένου Καθηγητή !!!"


Ιδιαίτερα θα τονίσουμε το ότι για κάποιους υποψήφιους δεν είναι απαραίτητο ούτε το απολυτήριο του στρατού, την ίδια στιγμή που για άλλους υποψήφιους τα δικαιολογητικά απορρίπτονται με αστεία προσχήματα...